You are here

Cevora

Het ANPCB – voluit het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden of paritair comité 218 - is het grootste paritair comité van het land. Het ANPCB is een zeer omvangrijke sector en bevat om en bij de 54.700 bedrijven die samen iets meer dan 401.900 bedienden tewerkstellen. Dit betekent dat meer dan een kwart van de bedienden (28%) van de Belgische privésector tot het ANPCB behoort.

CEVORA, het sectoraal vormingscentrum van PC218 werd in 1990 opgericht door de sociale partners van het ANPCB met de bedoeling opleiding en werkgelegenheid te bevorderen. Onze acties worden gefinancierd dankzij een bijdrage van ieder ANPCB-bedrijf. Deze bijdrage laat Cevora toe haar diensten gratis aan te bieden aan de bedrijven en bedienden uit de sector 218 alsook aan de werkzoekenden.

Cevora biedt samen met centra voor volwassenenonderwijs, waaronder LBC-NVK VOLWASSENENONDERWIJS ANTWERPEN, opleidingen aan zowel werkzoekenden als bedienden aan. De opleidingen aan bedienden die LBC-NVK volwassenenonderwijs in samenwerking met en op vraag van Cevora op dit moment aanbiedt, zijn vennootschapsbelasting, inzicht in de boekhouding en sociale wetgeving. Daarnaast worden aan werkzoekenden volledige opleidingen aangeboden. Deze opleidingen moeten de werkzoekenden voorbereiden op een specifieke baan zoals administratief bediende in de boekhouding, logistiek medewerker, toeristisch bediende, enz. De opleidingen worden gekozen op basis van de noden op de arbeidsmarkt. De invulling van de opleidingen is steeds aangepast aan de competenties die van de betreffende bediende op de werkvloer verwacht worden. Elke opleiding wordt afgesloten met een stage in een bedrijf van paritair comité 218.