You are here

Cijfergegevens verwerken

  • Situering van de module

In deze module verwerf je een brede waaier aan vaardigheden om met behulp van ICT numerieke content aan te maken en te bewerken.

  • Module-omschrijving

In de module cijfergegevens verwerken, leer je allerlei vaardigheden om numerieke content aan te maken en te verwerken. Aan de hand van praktische voorbeelden, tips en oefeningen, leer je het programma Excel efficiënter gebruiken. De nadruk ligt op het leren logisch denken. Absolute en gemengde adressering, logische tests, wiskundige functies, datum- en tijdfuncties, databasefuncties, zoek- en verwijzingsfuncties … het komt allemaal aan bod. Je leert ook draaitabellen en grafieken maken: een handige tool om samenvattingen te maken en cijfergegevens te analyseren vanuit verschillende invalshoeken. Bij dit alles beperken we ons niet tot het gebruik van 1 werkblad, maar leer je werken met verschillende werkbladen/werkmappen.

  • Deze module maakt deel uit van de opleiding:

ICT en administratie

  • Voorkennis

Aan de slag met ICT &
E-communicatie, internet en online diensten &
Eenvoudige content aanmaken