U bent hier

Excel

Excel 1

  • Module-omschrijving

Deze cursus is bedoeld voor wie geen of weinig voorkennis van Excel bezit. Je leert de grondbeginselen van het werken met een rekenblad. Je leert dit door middel van een aantal eenvoudige oefeningen. Zo worden o.a. de basisbewerkingen zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, naast enkele functies zoals gemiddelde, mediaan en afronden behandeld in de cursus. Je zal snel ontdekken dat Excel door het gebruik van formules toelaat om geregeld terugkerende bewerkingen te automatiseren. In Excel 1 wordt ook reeds de basis gelegd voor het opzoeken van informatie uit gegevenslijsten. Om gegevens zo goed mogelijk te presenteren wordt er aandacht geschonken aan de opmaak van gegevens en de lay-out van het rekenblad. Er wordt bovendien gebruik gemaakt van de mogelijkheid om gegevens grafisch voor te stellen. Talrijke voorbeelden en oefeningen zijn voorzien.
Op het einde van de cursus ben je in staat om zelfstandig eenvoudige werkbladen te ontwerpen, zoals puntenlijsten, kostprijsberekeningen, budgetten, jaarrekeningen, enz.… Daarenboven kan je de cijfergegevens omzetten in grafieken en ben je in staat om de lay-out van het werkblad op een zinvolle en efficiënte manier te verzorgen. 

  • Voorkennis

Initiatie in de computer

Excel 2

  • Module-omschrijving

In deze cursus worden complexere functies en mogelijkheden aanwezig in Excel, aan de hand van praktische voorbeelden, tips en oefeningen uitgelegd met als doel Excel efficiënter te gebruiken. Logische tests, tekstfuncties, wiskundige functies, datum- en tijdfuncties, databasefuncties, zoek- en verwijzingsfuncties, financiële functies, het komt allemaal aan bod. Ook van de mogelijkheid om functies te combineren wordt handig gebruik gemaakt. Werken met meerdere werkbladen en meerdere rekenbladbestanden maken deel uit van deze cursus. Ingewikkelde zoekmogelijkheden worden grondig uitgediept. Hierbij gaan we van eenvoudige selectiemogelijkheden naar eerder ingewikkelde databankbewerkingen en worden draaitabellen, een manier om samenvattingen te genereren, in detail gezien. Geavanceerde grafieken wordt aangemaakt en wijzigingen doorgevoerd.
Op het einde van deze cursus ben je in staat om ingewikkelde probleemstellingen d.m.v. Excel efficiënt op te lossen. Je kan ook draaitabellen genereren en wijzigen. Bovendien kan je verschillende werkbladen tegelijkertijd bewerken, dynamische koppelingen tussen werkbladen/werkmappen tot stand te brengen en koppelingen bijwerken, wijzigen en verbreken.

  • Voorkennis

Excel 1

aanbod

Je kan het volledig aanbod van Informatica toepassingssoftware hier bekijken.