U bent hier

Hoger beroepsonderwijs HBO5-Track5

HBO5-TRACK5HBO5-TRACK5Wil jij je kansen op de arbeidsmarkt verhogen met een extra opleiding? Zoek je een studie die je voorbereidt op de hogeschool? Wens je een hele opleiding of enkele specifieke modules te volgen?
Het HBO5 biedt al deze mogelijkheden. Door de praktijkgerichte lessen ben je perfect voorbereid voor je professionele carrière. Dankzij de nauwe samenwerking tussen LBC en Thomas More in Track5 ben je eveneens optimaal voorbereid voor een hogeschoolstudie. Je hebt de keuze om lessen overdag of ’s avonds te volgen zodat werk en studie goed te combineren zijn.

 

WAT IS HBO5-TRACK5

Track5 is de naam van het samenwerkingsverband tussen LBC-NVK Volwassenenonderwijs en Thomas More. Onze opleidingen HBO5 bedrijfsorganisatie, boekhouden, fiscale wetenschappen en winkelmanagement worden georganiseerd in het kader van dit samenwerkingsverband. Hoger beroepsonderwijs HBO5 is onderwijs dat zich situeert tussen secundair onderwijs (niveau 4) en een professionele bacheloropleiding (niveau 6). Na het succesvol afronden van één van onze praktijkgerichte opleidingen behaal je een erkend diploma waarmee je je kansen op de arbeidsmarkt verhoogt. Als je nog wil verder studeren, kan je mits het volgen van een aanvullingstraject op een hogeschool een diploma professionele bachelor behalen.

Voor onze cursussen kan je rekenen op een team lectoren, ieder specialist in zijn gebied én gemotiveerd om kennis van de allernieuwste ontwikkelingen mee te delen. Wij hopen dat de vakbekwaamheid van onze lectoren gekoppeld aan je inzet mag resulteren in een diploma dat een belangrijke stap zal zijn in de uitbouw van een professionele carrière.

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je hebt minstens het diploma van secundair onderwijs. Je kan ook toegelaten worden mits het afleggen van een toelatingsproef, als je ouder bent dan 18 jaar of voldaan aan de deeltijdse leerplicht.

ORGANISATIE VAN DE OPLEIDINGEN

De opleidingen zijn modulair gestructureerd. Dit modulaire systeem biedt aan de cursist de mogelijkheid in te schrijven en examen af te leggen enkel voor die modules die hem interesseren of waarvoor het nuttig is zijn kennis te actualiseren. Binnen bepaalde grenzen kan de cursist zelf zijn studieritme en studiepakket bepalen en aldus op een meer flexibele manier een diploma behalen. De studieduur is afhankelijk van de gekozen opleiding en van het gekozen traject.

EVALUATIE EN STUDIEBEWIJZEN

Elke module wordt afgesloten met een examen en leidt tot een deelcertificaat indien men geslaagd is. Men kan elke module afzonderlijk volgen rekening houdend met de vereiste voorkennis. Het diploma wordt uitgereikt nadat men alle deelcertificaten behaalt.
Welke modules je kan volgen en wat hun onderlinge samenhang is, vind je terug bij de respectievelijke opleiding.

VRIJSTELLINGEN

Vrijstellingen kunnen bekomen worden op basis van reeds eerder gevolgde opleidingen op hoger onderwijsniveau.

Prijzen

Per lestijd betaal je 1.50 euro inschrijvingsgeld en 0.15 euro voor afdelingsgebonden cursusmateriaal (kopies, drukwerk).
Voor een module van 120 lestijden betaal je dus 180 euro + 18 euro afdelingsgebonden cursusmateriaal.
Een module van 60 lestijden kost 90 euro + 9 euro afdelingsgebonden cursusmateriaal.
Maximumfactuur: Je betaalt maximum 600 euro wanneer je binnen één opleiding blijft gedurende één schooljaar. Het afdelingsgebonden cursusmateriaal is  maximum 30 euro per semester of 60 euro per schooljaar.

Handboeken zijn in deze prijzen niet inbegrepen. Een inschrijving is pas definitief na betaling.

Heb je recht op een verminderd tarief? Dan betaal je heel wat minder!
Kijk hier zeker de voorwaarden na!
Werknemers kunnen de opleiding en het cursusmateriaal betalen met opleidingscheques, en op die manier tot 50% van de kostprijs recupereren. Hoe dit in zijn werk gaat, wordt hier beschreven.

Inschrijven

De week voor de start van elke module kan er worden ingeschreven tijdens de openingsuren van het secretariaat.

LESPERIODE

De opleidingen starten half september en eindigen half juni. Elke module heeft een ander opstartmoment. Het specifieke opstartmoment vind je terug bij de respectievelijke opleiding.

LESUREN

Dagcursus: van 09.00 tot 16.35 u.
Avondcursus: van 18.30 tot 21.50 u.

LESLOCATIES

Antwerpen: Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen
Berchem: Potvlietlaan 2A, 2600 Berchem

INFORMATIE

Voor specifieke vragen kan je terecht bij de adjunct.