You are here

LBC Solidair

Schooljaar 2017-2018

LBC Solidair steunt tijdens schooljaar 2017-2018 de volgende projecten:

 • Doenkers: scholen in Thailand voor Birmese kinderen op de vlucht
 • Togo Debout
 • Zomerklap in Antwerpen

Wil je de projecten die we steunen beter leren kennen? Dat kan! We organiseren per project een gesprek. De exacte data worden weldra bekend gemaakt.
Net zoals vorig jaar verkopen we lekkernijen, koekjes, confituur, en houden we een boekenverkoop ten voordele van onze projecten.

 • Boekenverkoop: 27 november - 1 december
 • Warme week: 11 - 15 december

Houd onze website en facebook in de gaten voor verdere data!

 

Doenkers

December 2017

Doenkers wil dat kinderen en jongeren in de derde wereld zich ten volle kunnen ontplooien. Daarom zetten ze in op onderwijs, gezondheidszorg en ondernemerschap. Ze zetten zowel in op infrastructuur zoals het bouwen van een veilige schoolomgeving of het plaatsen van waterinstallaties, als op het uitwisselen van expertise op vlak van onderwijs, gendergelijkheid, ondernemerschap en innovatie. De concrete projecten ontstaan in dialoog met de lokale mensen om zo hun noden ten volle te detecteren en hen maximaal 'eigenaar' te laten worden van de initiatieven die worden opgestart.

Doenkers onderzoekt of -en op welke manier- ze een rol kan spelen bij het zoeken naar een oplossing. Doenkers wil kwetsbare gemeenschappen in het Zuiden versterken door talenten, zelfredzaamheid en ondernemerschap te ontwikkelen.

LBC solidair zal vooral het project in Thailand steunen waar onderwijs voor Birmese vluchtelingenkinderen wordt aangeboden.

www.doenkers.org

Doenkers

 

Togo Debout vzw

Maart 2018

Togo Debout engageert zich om in Togo, en bij uitbreiding in naburige West-Afrikaanse landen, ontwikkelingsprojecten op te zetten. Meer specifiek heeft Togo Debout tot doel om

 • lokale ontwikkelingsprojecten te ondersteunen in diverse domeinen van het maatschappelijke en economische leven
 • een structureel kader te bieden voor oriëntatie van en overleg over de te steunen projecten
 • de nodige materiële, financiële en menselijke hulpbronnen te verzamelen om de gekozen acties te helpen realiseren

Bij de ondersteuning van de projecten leggen zij sterk de nadruk op lange termijnvisie en op capaciteitsontwikkeling van lokale partners. Zij dragen een belangrijke verantwoordelijkheid. Voor de gekozen projecten vraagt Togo Debout dan ook telkens een betekenisvolle bijdrage van de lokale partners, zowel materieel als in mankracht. Op termijn moet hulp overbodig zijn. Zo tracht Togo Debout de lokale autonomie te bevorderen.

Of korter:

Togo Debout steunt projecten van mensen en gemeenschappen in Togo. De kracht en de creativiteit van de lokale partners komen in de eerste plaats. Togo Debout werkt met hen samen, zodat zij sterk en zelfstandig hun toekomst verder uitbouwen.
Togo Debout is actief in duurzame ontwikkelingsprojecten binnen vier domeinen:

 • Gezondheid
 • Welzijn
 • Onderwijs & vorming
 • Plattelandsontwikkeling

www.togodebout.be

Togo Debout vzw

 

Zomerklap

Mei 2018

Zomerklap is een zomerschool voor anderstalige jongeren tussen 12 en 17 jaar. Zij kunnen tijdens Zomerklap voor het eerst kennismaken met het Nederlands of de basis die ze al beheren vanuit de OKAN-klassen* verder ontwikkelen. Zo wordt de drempel kleiner om in september het nieuwe schooljaar te starten. Bovendien maken we de jongeren vertrouwd met onze gewoontes, cultuur, vrije tijd en diverse sporten. Bij Zomerklap zitten de leerlingen niet de hele dag stil, maar kunnen ze zelf hun talenten ontdekken en ontwikkelen.

Met een 60-tal vrijwilligers zorgt Zomerklap dat deze jongeren niet alleen vertrouwd raken met het Nederlands, maar ook met de Belgische normen, waarden en gewoontes. Bovendien helpen wij de deelnemers zelfvertrouwen te winnen en gemakkelijker te integreren in onze maatschappij. Zo hopen wij ze op weg te helpen naar een mooie toekomst waarin ze hun talenten volledig kunnen ontwikkelen.

www.zomerklap.be

Zomerklap

 

 

Schooljaar 2016-2017

LBC Solidair zal tijdens het schooljaar 2016-2017 de volgende projecten steunen:

 • La casa del estudiante Triqui
 • De kunstZ Academie
 • Kalara vzw

Wil je de projecten die we steunen beter leren kennen? Dat kan! We organiseren per project een gesprek.
Ook verkopen we naar jaarlijkse gewoonte lekkernijen, koekjes, confituur, ...: op 6 december, van 12 tot 16 december 2016, op 23 februari en in de week van 27 maart tot 1 april.
Houd onze website en facebook in de gaten voor verdere data!

DINSDAG 6 DECEMBER 2016

La casa del estudiante Triqui (Oaxaca, Mexico)
In het hartje van de bergen van Sierra Madre woont de Triqui gemeenschap, een Indianenstam. La casa del estudiante Triqui geeft aan hun kinderen de kans om te studeren met het behoud van hun eigen cultuur. De kinderen verblijven op school en naast studeren helpt ook iedereen mee bij het verbouwen van groenten, het verzorgen van dieren, het onderhoud van de school, ...
Meer info op users.skynet.be/Casa.Triqui/

Onze gastspreker Philippe Bermann stelt “La casa del estudiante Triqui” in het Spaans voor.
Auditorium LBC, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen: 19-20 uur.


©
LBC Solidair

21 februari 2017

Kalara vzw: leren lezen en schrijven in Kameroen
Bij haar oprichting in 2010 was het motto van de kleine Brusselse vzw Kalara: ‘un livre pour tous’. Voor drijvende kracht Germaine Moné, uit Kameroen, leek het een droom! Sindsdien heeft ze het druk met het inzamelen (en ter plaatse uitdelen) van boeken en schoolgerief. Met het geld van benefietacties en schenkingen koopt ze leerboeken, laat ze scholen renoveren, schoolbanken bouwen enz. Zo tovert Germaine een glimlach op het gezicht van vele Kameroense kinderen en hun ouders. Want wie kan lezen en schrijven wacht een betere toekomst!
Meer info op www.facebook.com/kalara.asbl

Onze gastspreker Germaine Moné stelt het project in het Frans voor.
LBC, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen: om 15.30 uur en om 18.30 uur.


© Kalara

9 Mei 2017

De kunstZ Academie is een deeltijdse theateropleiding gericht op anderstaligen vanaf 16 jaar.
KunstZ biedt trajectbegeleiding aan nieuwkomers en mensen van diverse origine. In de theaterwerkplaats worden projecten opgezet met deelnemers uit de pool van KunstZ. KunstZ gebruikt de diversiteit van onze samenleving als motor voor de vernieuwing en verbreding van de kunsten.
Meer info op www.kunstZ.be

De film "Me a Belgian my mother a Ghanaian" wordt vertoond en is gesproken in een mengeling van Engels en Ghanees, maar met Nederlandse ondertiteling. Mulanga Nkolo zal het voorwoord doen en een nabespreking geven.

Wanneer: 9 mei, om 9.15 u. en om 18.45 u.
Waar: Auditorium, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen
Inkom: 1,5 euro.

 


© KunstZ

 

Schooljaar 2015-2016

LBC draagt bij tot een betere en meer rechtvaardige wereld. Middaggesprekken: de onderwijsprojecten die wij steunen!

 • Aukas
 • Caritas International
 • AHAZAZA

Maandag 26 oktober 2015

AUKAS stelt voor: de Angkor Tree School (Siem Reap, Cambodja).
Aukas is een Belgische vzw die Angkor Tree School in Cambodja ondersteunt.  Dit onderwijsproject is een lokaal initiatief dat het povere onderwijssysteem en de vicieuze cirkel van armoede in Cambodja tracht te doorbreken door de kinderen in de buurt gratis Engelse les aan te bieden.  De kennis van het Engels is in Cambodja een belangrijke troef voor een betere toekomst.
Meer info: www.aukas.org.
Auditorium LBC, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen: 12.15 uur.


© Aukas

Dinsdag 1 december 2015

Caritas International stelt voor: onderwijs voor gevluchte Syrische kinderen in Jordanië en Libanon.
Meer dan de helft van de 12 miljoen Syrische vluchtelingen zijn kinderen.  Vóór de oorlog gingen bijna alle Syrische kinderen naar school.  Vier jaar later is er geen land ter wereld waar zo weinig kinderen naar school gaan.  Minstens de helft van de kinderen gaat al jaren niet meer naar school.  Caritas wil de volgende drie jaar 8700 Syrische kinderen terug naar school sturen in Libanon en Jordanië.
Meer info: www.caritas-int.be.
Auditorium LBC, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen: 12.15 uur.


© Caritas

Maandag 22 februari 2016

AHAZAZA: Onafhankelijke school in Muhanga-Gitarama (Rwanda).
Ahazaza is een vrije en onafhankelijke school in Muhanga-Gitarama (Rwanda).  Zij wil capabele en gemotiveerde leerlingen voorbereiden op een verantwoordelijke taak in de maatschappij.  Op basis van een sociale, etnische en religieuze mix zorgt zij mee voor de heropbouw van kwalitatief onderwijs in de periode na de genocide van 1994.
Meer info: www.ahazaza.org.
Auditorium LBC, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen: 12.15 uur.


© Ahazaza