U bent hier

Nederlands (NT2)

 

 NT2

Aanbod Nederlands Januari 2020

Richtgraad 1 (A1 + A2) en richtgraad 2 (B1)

 • Verlengd Traject (90 lestijden per module)
  Mondeling + Schriftelijk: 3 x per week.
  Van 27 januari 2020 tot 12 juni 2020
 • Standaard traject (60 lestijden per module)
  Standaard gewoon:
  Mondeling 1 x per week. Schriftelijk 1 x per week.
  Van 27 januari 2020 tot 12 juni 2020
  Standaard intensief:
  Mondeling: 2 x per week. Schriftelijk 2 x per week.
  Van 27 januari 2020 tot 1 april 2020

Richtgraad 3

 • B2 = richtgraad 3.1 Mondeling
  2 x per week. 120 lestijden. 90 euro* + cursusmateriaal
  Van 27 januari 2020 tot 12 juni 2020 •
     Dinsdag + donderdag 9:00 tot 12:00 •
     Dinsdag + donderdag 18:30 tot 21:30
 • B2 = richtgraad 3.2 Schriftelijk
  2 x week. 120 lestijden. 90 euro* + cursusmateriaal
  Van 27 januari 2020 tot 12 juni 2020 •
     Woensdag + vrijdag 9:00 tot 12:00 •
     Maandag + woensdag 18:30 tot 21:30

*Kostprijs zonder korting

INSCHRIJVEN Nederlands

Ben je nu LBC-cursist?

Schrijf dan in bij je leerkracht. Meer info bij je leerkracht of op het secretariaat.

Nieuwe cursisten

Voor R1 (A1 + A2), R2 (B1) en R3 (B2) in de Sudermanstraat 5
vanaf donderdag 23 januari van 10:00 tot 14:00 en van 17:00 tot 20:00.

Voor R3 (B2) kan je ook inschrijven in de Potvlietlaan 2A
op woensdag 22 januari van 18:00 tot 20:00
op donderdag 23 januari van 10:00 tot 12:00

Kom je van een andere school of is het lang geleden dat je een cursus hebt gevolgd? Maak een afspraak met de trajectbegeleiding (atraject@lbconderwijs ) voor een gesprek of een test.

Wat moet je zeker meebrengen?

Identiteitskaart, certificaten, diploma’s, resultatenbladen en indien mogelijk de trajectmap. Je kan cash of met bankkaart betalen.

Wat moet je meebrengen om vermindering van inschrijvingsgeld te krijgen:

Contract of attest van Inburgering (tot en met 2.4), attest OCMW (max. 1 maand oud), invaliditeit, handicap, attest asielzoekers, Fedasil, Rode Kruis, Vluchtelingenwerk, materiële hulp, opleidingscheques.

Pas op:

Heb je nog nooit Nederlands in een school geleerd of alleen in Basiseducatie (bv. Open School Antwerpen)? Dan moet je eerst inschrijven bij Atlas, integratie & inburgering Antwerpen

NT2 TRAJECTBEGELEIDING - LBC Antwerpen

Wil je informatie over de lessen Nederlands?
Gaat de les te snel? Of gaat de les te traag?
Wil je meer Nederlands oefenen? (conversatiegroep, taalstage, vrijwilligerswerk, computer,...)
Ons team trajectbegeleiding zit graag met je samen!

Kom zonder afspraak naar lokaal 226 (Sudermanstraat 5, Antwerpen)
of stuur een e-mail:  atraject@lbconderwijs.be.

  MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG
10 tot 13 u. OPEN OPEN  OP AFSPRAAK OPEN OPEN
13.30 tot 16.15 u OPEN OPEN   OPEN OPEN
18 tot 20.30 u.  OP AFSPRAAK OPEN OPEN OPEN  OPEN

 

Trajectbegeleiding NT2

Algemene informatie

Een complete opleiding Nederlands omvat een mondelinge en een schriftelijke cursus. In de mondelinge cursus moet je veel luisteren en spreken. Er is ook grammatica, woordenschat ... In de schriftelijke cursus moet je veel schrijven en lezen. Er is ook grammatica, woordenschat ... Vanaf niveau 1.2 kan je ervoor kiezen om enkel de mondelinge of enkel de schriftelijke cursus te volgen, hoewel we aanraden beide te volgen.

Er zijn 2 verschillende trajecten

De cursist kan niet zelf kiezen in welk traject hij/zij komt. Atlas en de scholen nemen testen af en kiezen daarna een geschikt traject voor de cursist.

 • Standaard traject (120 lestijden)
   - Gewoon standaard traject: 1 les mondeling en/of 1 les schriftelijk
   - Intensief standaard traject: 2 lessen mondeling en/of 2 lessen schriftelijk
 • Verlengd traject (180 lestijden)
  In het verlengd traject heb je 50% meer tijd om te oefenen: dit traject is enkel voor cursisten die meer tijd nodig hebben. Wie mondeling én schriftelijk volgt, komt 3 keer per week. Wie enkel mondeling of enkel schriftelijk volgt, komt een half semester 1 keer per week, en een half semester 2 keer per week.

structuur van de opleiding nt2

1.1
1.2 schriftelijk 1.2 mondeling
2.1 schriftelijk 2.1 mondeling
2.2 schriftelijk 2.2 mondeling
2.3 schriftelijk 2.3 mondeling
2.4 schriftelijk 2.4 mondeling
3 schriftelijk 3 mondeling
4 schriftelijk 4 mondeling

De lesdagen en uren krijg je tijdens de inschrijvingen.

Lesmomenten

Voormiddag 9 tot 12 u
Namiddag 13 tot 16 u.
Avond 18.30 tot 21.30 u

Pas op: niet elke module wordt op elk moment georganiseerd. Informeer je in het secretariaat.

Leslocaties

 • De lessen van richtgraad 1 en richtgraad 2 gaan door in Campus Centrum: Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen of Sint-Katelijnevest 54, 2000 Antwerpen
 • De lessen van richtgraad 3 en richtgraad 4 gaan door in Campus Berchem: Potvlietlaan 2A, 2600 Berchem (vlakbij NMBS-station Berchem)
 • Uitzonderlijk gaan er lessen door in Campus Kiel: Heistraat 390, 2610 Wilrijk (vlakbij Kiel, aan de andere kant van de Boomsesteenweg)
 • Een overzicht van de leslocaties vind je terug op deze pagina.