U bent hier

Nederlands (NT2)

Nederlands (NT2)

NIEUWE CURSUSSEN 

AANBOD NEDERLANDS SEPTEMBER 2019

A1 = niveau 1.1 (verlengd traject of standaard traject)

A2 = niveau 1.2 (verlengd traject of standaard traject)

B1 = niveau 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4 (verlengd traject of standaard traject)

 • Verlengd Traject (90 lestijden per module) 
  Mondeling + Schriftelijk: 3 x per week. Van 02.09.2019 tot 17.01.2020

 • Standaard traject (60 lestijden per module)

  Standaard gewoon:
  Mondeling 1 x per week. Schriftelijk 1 x per week. Van 02.09.2019 tot 17.01.2020

  Standaard intensief:
  Mondeling: 2 x per week. Schriftelijk 2 x per week. Van 02.09.2019 tot 06.11.2019

B2 = niveau 3 (standaard traject)

 • Mondeling 1 x per week. Maandag (voormiddag of avond). 120 lestijden. 102 euro*
  Jaarcursus: van september 2019 tot juni 2020

en / of

 • Schriftelijk 1 x week. Woensdag (voormiddag of avond). 120 lestijden. 102 euro*
  Jaarcursus: van september 2019 tot juni 2020
  *Kostprijs zonder korting

C1 = niveau 4 : geen cursus in september 2019

INSCHRIJVEN NEDERLANDS

Ben je nu LBC-cursist?

Schrijf dan in bij je leerkracht. Meer info bij je leerkracht of op het secretariaat.

Nieuwe cursisten

Schrijf je in op het secretariaat voor R1 (A1 + A2), R2 (B1) en R3 (B2)

 • op 27, 28 en 29.08.2019
  van 10 tot 14 u. en van 17 tot 20 u.

Voor meer info contacteer de trajectbegeleiding: atraject@lbconderwijs.be

Wat moet je zeker meebrengen?

Identiteitskaart, certificaten, diploma’s, resultatenbladen en indien mogelijk de trajectmap. Je kan cash of met bankkaart betalen.

Wat moet je meebrengen om vermindering van inschrijvingsgeld te krijgen:

contract of attest van Inburgering (tot en met 2.4), attest OCMW (max. 1 maand oud), attest VDAB (max. 1 maand oud), invaliditeit, handicap, attest asielzoekers, Fedasil, Rode Kruis, Vluchtelingenwerk, materiële hulp, opleidingscheques.

Pas op:

Heb je nog nooit Nederlands in een school geleerd of alleen in Basiseducatie (bv. Open School Antwerpen)? Dan moet je eerst inschrijven bij Atlas (Huis van het Nederlands).

Meer info vind je hier.