U bent hier

Organisatie van de distributie

MODULE-INHOUD:

Onder een distributiekanaal verstaan we de wijze waarop producenten, invoerders, groot- en kleinhandelaars producten en diensten kunnen leveren aan de eindverbruiker en via dewelke zij met elkaar kunnen communiceren.
Bedrijven moeten ervoor zorgen dat hun producten of diensten tot bij de eindgebruikers geraken. Dat kan via verschillende distributiekanalen, maar welke kanalen zijn het meest geschikt voor welke onderneming?
Vroeger maakten bedrijven vooral gebruik van een enkel distributiekanaal. Ten gevolge van de snel wijzigende behoeften van de consument, de grotere concurrentie in de markt en met de opkomst van het internet zijn bedrijven steeds meer distributiekanalen naast elkaar gaan gebruiken.
Een volledig geïntegreerde distributiestrategie wordt uitgewerkt om de slagkracht van de onderneming te vergroten.maar ook de logistieke functie is hier van groot belang net zoals de dienstverlening aan de klant. Het gaat dus niet alleen om de keuze van het juiste distributiekanaal, maar ook om de logistieke functie en de dienstverlening aan de klant.
De meeste professionals in de verkoopafdeling denken vaak dat zij de enigen zijn binnen de organisatie die “meerwaarde” leveren, maar de werkelijke test is de klantentevredenheid.