You are here

Start to create

  • Situering van de module

In deze module verwerf je een brede waaier aan vaardigheden om vanuit diverse bronnen content (tekst, beeld, geluid …) te verzamelen met het oog op creatieve bewerkingen en producties.

  • Module-omschrijving

In deze module ga je aan de slag om met beeld, tekst en geluid een afgewerkt product te creëren. De informatie is afkomstig van uiteenlopende bronnen. Zowel papieren teksten, analoge afbeeldingen, oude geluidsdragers als digitale media vormen de basis voor het eindresultaat. Je leert je plan trekken met het kwalitatief scannen van tekst en beeld. Je kiest de juiste software om de informatie te bewerken en tot een mooi en creatief geheel om te vormen.

  • Deze module maakt deel uit van de opleiding:

ICT in een creatieve context

  • Voorkennis

Aan de slag met ICT & E-communicatie, internet en online diensten