U bent hier

Nederlands (NT2)

Nederlands voor anderstaligen

 

 

Aanbod Nederlands september 2019

A1 = niveau 1.1 (verlengd traject of standaard traject)

A2 = niveau 1.2 (verlengd traject of standaard traject)

B1 = niveau 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4 (verlengd traject of standaard traject)

 • Verlengd Traject (90 lestijden per module)
  Mondeling + Schriftelijk: 3 x per week. Van 02.09.2019 tot 17.01.2020

 • Standaard traject (60 lestijden per module)

  Standaard gewoon:
  Mondeling 1 x per week. Schriftelijk 1 x per week. Van 02.09.2019 tot 17.01.2020

  Standaard intensief:
  Mondeling: 2 x per week. Schriftelijk 2 x per week. Van 02.09.2019 tot 06.11.2019

B2 = niveau 3 (standaard traject)

 • Mondeling 1 x per week. Woensdag (voormiddag of avond). 120 lestijden. 90 euro + 36 euro*
  Jaarcursus: van september 2019 tot juni 2020

en / of

Schriftelijk 1 x week. Maandag (voormiddag of avond). 120 lestijden. 90 euro + 35 euro*

Jaarcursus: van september 2019 tot juni 2020

*Kostprijs zonder korting

C1 = niveau 4 : geen cursus in september 2019

INSCHRIJVEN Nederlands

Ben je nu LBC-cursist?

Schrijf dan in bij je leerkracht. Meer info bij je leerkracht of op het secretariaat.

Nieuwe cursisten

Schrijf je in op het secretariaat voor R1 (A1 + A2), R2 (B1) en R3 (B2)

 • op 27, 28 en 29.08.2019
  van 10 tot 14 u. en van 17 tot 20 u.

Voor meer info contacteer de trajectbegeleiding: atraject@lbconderwijs.be

Wat moet je zeker meebrengen?

Identiteitskaart, certificaten, diploma’s, resultatenbladen en indien mogelijk de trajectmap. Je kan cash of met bankkaart betalen.

Wat moet je meebrengen om vermindering van inschrijvingsgeld te krijgen:

contract of attest van Inburgering (tot en met 2.4), attest OCMW (max. 1 maand oud), attest VDAB (max. 1 maand oud), invaliditeit, handicap, attest asielzoekers, Fedasil, Rode Kruis, Vluchtelingenwerk, materiële hulp, opleidingscheques.

Pas op:

Heb je nog nooit Nederlands in een school geleerd of alleen in Basiseducatie (bv. Open School Antwerpen)? Dan moet je eerst inschrijven bij Atlas (Huis van het Nederlands).

Vragen? Contacteer de trajectbegeleiding

 

Lokaal 220    MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG
10 tot 12.30 u. OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN
12.30 tot 16.30 u OPEN OPEN     OPEN
17.30-20 u.  OPEN   OPEN OPEN  

 

Trajectbegeleiding NT2

Algemene informatie

Een complete opleiding Nederlands omvat een mondelinge en een schriftelijke cursus. In de mondelinge cursus moet je veel luisteren en spreken. Er is ook grammatica, woordenschat ... In de schriftelijke cursus moet je veel schrijven en lezen. Er is ook grammatica, woordenschat ... Vanaf niveau 1.2 kan je ervoor kiezen om enkel de mondelinge of enkel de schriftelijke cursus te volgen, hoewel we aanraden beide te volgen.

Er zijn 2 verschillende trajecten

De cursist kan niet zelf kiezen in welk traject hij/zij komt. Atlas en de scholen nemen testen af en kiezen daarna een geschikt traject voor de cursist.

 • Standaard traject (120 lestijden)
   - Gewoon standaard traject: 1 les mondeling en/of 1 les schriftelijk
   - Intensief standaard traject: 2 lessen mondeling en/of 2 lessen schriftelijk
 • Verlengd traject (180 lestijden)
  In het verlengd traject heb je 50% meer tijd om te oefenen: dit traject is enkel voor cursisten die meer tijd nodig hebben. Wie mondeling én schriftelijk volgt, komt 3 keer per week. Wie enkel mondeling of enkel schriftelijk volgt, komt een half semester 1 keer per week, en een half semester 2 keer per week.

structuur van de opleiding nt2

1.1
1.2 schriftelijk 1.2 mondeling
2.1 schriftelijk 2.1 mondeling
2.2 schriftelijk 2.2 mondeling
2.3 schriftelijk 2.3 mondeling
2.4 schriftelijk 2.4 mondeling
3 schriftelijk 3 mondeling
4 schriftelijk 4 mondeling

De lesdagen en uren krijg je tijdens de inschrijvingen.

Lesmomenten

Voormiddag 9 tot 12 u
Namiddag 13 tot 16 u.
Avond 18.30 tot 21.30 u

Pas op: niet elke module wordt op elk moment georganiseerd. Informeer je in het secretariaat.

Leslocaties

 • De lessen van richtgraad 1 en richtgraad 2 gaan door in Campus Centrum: Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen of Sint-Katelijnevest 54, 2000 Antwerpen
 • De lessen van richtgraad 3 en richtgraad 4 gaan door in Campus Berchem: Potvlietlaan 2A, 2600 Berchem (vlakbij NMBS-station Berchem)
 • Uitzonderlijk gaan er lessen door in Campus Kiel: Heistraat 390, 2610 Wilrijk (vlakbij Kiel, aan de andere kant van de Boomsesteenweg)
 • Een overzicht van de leslocaties vind je terug op deze pagina.