You are here

Thomas More

WAT IS HBO5

Hoger beroepsonderwijs HBO5 is onderwijs dat zich situeert tussen secundair onderwijs (niveau 4) en een professionele bacheloropleiding (niveau 6). Na het succesvol afronden van een opleiding behaal je een erkend diploma waarmee je je kansen op de arbeidsmarkt verhoogt. Wil je nog verder studeren? Dat kan. Het volgen van een aanvullingstraject op een hogeschool leidt tot een diploma van professionele bachelor. Onze opleidingen bedrijfsorganisatie, boekhouden en fiscale wetenschappen worden georganiseerd door een samenwerkingsverband van LBC Volwassenenonderwijs met Thomas More.

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je hebt minstens het diploma van secundair onderwijs. Je kan ook toegelaten worden mits het afleggen van een toelatingsproef, als je ouder bent dan 18 jaar of voldaan hebt aan de deeltijdse leerplicht.

ORGANISATIE VAN DE OPLEIDINGEN

De opleidingen zijn modulair gestructureerd. Dit modulaire systeem biedt je de mogelijkheid in te schrijven en examen af te leggen enkel voor die modules die je interesseren of waarvoor het nuttig is je kennis te actualiseren. Binnen bepaalde grenzen kan je zelf je studieritme en studiepakket bepalen en aldus op een meer flexibele manier een diploma behalen. De studieduur is afhankelijk van de gekozen opleiding en van het gekozen traject. Elke module wordt afgesloten met een examen en leidt tot een deelcertificaat indien je geslaagd bent. Je kan elke module afzonderlijk volgen rekening houdend met de vereiste voorkennis. Het diploma wordt uitgereikt nadat jealle deelcertificaten behaald hebt.
Welke modules je kan volgen en wat hun onderlinge samenhang is, vind je hier terug.
Voor onze cursussen kan je rekenen op een team lectoren, ieder specialist in zijn gebied én gemotiveerd om kennis van de allernieuwste ontwikkelingen mee te delen. Wij hopen dat de vakbekwaamheid van onze lectoren gekoppeld aan je inzet mag resulteren in een diploma dat een belangrijke stap zal zijn in de uitbouw van een professionele carrière.

VRIJSTELLINGEN

Vrijstellingen kunnen verkregen worden op basis van reeds eerder gevolgde opleidingen op hoger onderwijsniveau.

BEDRIJFSORGANISATIE

Lijkt een leidinggevende functie binnen een bedrijf, een non-profitorganisatie of de overheid je iets? Deze opleiding biedt je kennis over en inzicht in het marketing-, financieel-, operationeel- en personeelsbeleid van een onderneming.
Totaal aantal lestijden: 1200
Het geadviseerd traject van de opleiding bedrijfsorganisatie duurt 3 jaar aan 4 avonden per week.

BOEKHOUDEN

Deze opleiding biedt je de kennis, inzichten en vaardigheden die een boekhouder in kleine of grote bedrijven en boekhoudkantoren nodig heeft.
Totaal aantal lestijden: 1440
Het geadviseerd traject van de opleiding boekhouden duurt 4 jaar aan 3 avonden per week.

FISCALE WETENSCHAPPEN

Wil je meer weten over fiscaliteit of er je beroep van maken? In deze opleiding verwerf je gespecialiseerde inzichten in de verschillende aspecten van de directe, indirecte en toegepaste fiscaliteit.
Totaal aantal lestijden: 1360
Het geadviseerd traject van de opleiding fiscale wetenschappen duurt 3 jaar aan 4 avonden per week.